Ny hemsida!

Du hittar den nya hemsidan på http://ohnumea.se

Annonser
Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Protokoll från Vägföreningens Årsmöte 2017

Protokoll vägföreningens årsmöte 2017

Publicerat i Vägföreningen | Lämna en kommentar

Kallelse till Vägföreningens Årsmöte Torsdagen den 23 mars 2017.

Välkommen till föreningsstämma för Öhns vägförening!
I år träffas vi i Vakin´s lokaler – Övägen 37, nedervåningen
Torsdagen den 23 mars 2017.
Från kl. 18:45 bjuder vägföreningen på fika och kl. 19.00 drar vi igång årsmötet.
Varmt välkomna! Ingen anmälan behövs, men har ni frågor och idéer, hör av er till styrelsen via Helena Norberg, ordförande. Förvaltningsberättelse, utgifts- och inkomststat, debiteringslängd och förslag till nya stadgar kan vid intresse beställas via ordförande.
070-572 57 58/helena0444@yahoo.se

Kallelse till Vägföreningens Årsmöte 2017

Publicerat i Vägföreningen | Lämna en kommentar

Protokoll Extrastämma Öhns vägförening 2016-11-22

Protokoll extrastämma 2016-11-22

Publicerat i Vägföreningen | Lämna en kommentar

Extrastämma Öhns vägförening

När: Den 22 november 2016 kl. 19.00
 
Var: Vakins lokaler på Ön
 
Syfte med stämman: Att informera om tillvägagångsätt, tidplan och beräknad kostnad för renovering av föreningens vägar.
 
Bakgrund: Vid den ordinarie föreningsstämman fick styrelsen i uppdrag att återkomma med en plan för renovering av föreningens vägar. Styrelsen bedömer att renoveringar behövs i två etapper där varje etapp behöver projekteras och sedan genomföras.
Etapp 1 (Storåvägen, Lillåvägen och en del av Skiljevägen, nr 8-16), planeras att genomföras inom tre år.
Etapp 2 (Muddervägen och Hakegränd) planeras att genomföras inom tio år.  
Det är Etapp 1 som kommer att avhandlas på extrastämman.
 
Dagordning:
1.      Stämman öppnas
2.      Val av ordförande för stämman
3.      Val av sekreterare för stämman
4.      Val av två justeringsmän
5.      Vägrenovering Etapp 1
a.      Bakgrundsinformation
b.      Förslag till handlingsplan
c.       Betalningsplan – gemensamt beslut
6.      Övriga frågor
7.      Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
8.      Stämman avslutas
 
Ingen anmälan behövs, men vid frågor hör av er till styrelsen via
Helena Norberg ordförande, 070-572 57 58/helena0444@yahoo.se
 
Varmt välkomna!
Publicerat i Vägföreningen | Lämna en kommentar

Information från Öhns vägförening

image

Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

Protokoll årsstämma 2016-03-02 Öhns vägsamfällighet

Protokoll årsstämma 2016-03-02

Publicerat i Vägföreningen | Lämna en kommentar